Regulamin płatności SMS w serwisie http://inowroclawlokalnie.pl/

 

Regulamin płatności SMS w serwisie warszawalokalnie.pl

§1 Organizatorem serwisu jest Hot24 Media z siedzibą w Włodawie, przy ul. Saperów 4. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§2 Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Digital Virgo Polska S.A z siedzibą w Warszawie 00-839, przy ul. Towarowej 28. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§3 Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia wyróżnienie ogłoszenia. Użytkownik po wysłaniu SMSa o treści KOD.OWI na numer 7936 otrzymuje SMSa z kodem.

§4 Koszt wysłania SMS wynosi: - 9 zł netto (11,07 zł brutto). Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§5 Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6 W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.

§7 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: reklama@warszawalokalnie.pl. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: Digital Virgo Polska S.A. 22/ 312 18 52.

§8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.